Previous Next
มูลนิธิลองกานอยด์ ปันรอยยิ้ม ส่งความสุข สู่สังคม

มูลนิธิลองกานอยด์ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ร่วมสร้างสรรค์สังคม ปันรอยยิ้มให้ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้า โดยการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพือคืนกำไรสู่สังคม เพราะความสุขของท่านคือภาระกิจของเรา

โครงการของเรา

ลองกานอยด์พาดาราแจกรอยยิ้มทั่วไทย

มูลนิธิลองกานอยด์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องทำนุบำรุงรักษาไว้ และสังคมของผู้สูงอายุไทยที่มักจะประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เข้าถึงนวัตกรรมธรรมชาติดีๆ ที่จะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น จึงได้เกิดเป็น “โครงการลองกานอยด์พาดาราแจกรอยยิ้มทั่วไทย” ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ShareSmile by Longanoid

โครงการ Share Smile by Longanoid หรือโครงการศิลปินร่วมใจนวัตกรรมไทยปันรอยยิ้ม (เพื่อผู้สูงวัย) โดย มูลนิธิลองกานอยด์ และ ศ.ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ นักวิจัยดีเด่นของไทย เจ้าของผลงานการวิจัย พัฒนาสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมหรือมีอาการปวดจากกล้ามเนื้อ อักเสบเรื้อรัง ร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน จัดตั้งโครงการอันดีนี้ขึ้น ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของมูลนิธิ

ติดตามเราได้ที่

แกลเลอรี่กิจกรรม